TÜBİTAK TEYDEB Projeleri Başvuru ve Yürütme Süreci Eğitimi

Oca 25, 2016, 09:57
İTÜNOVA TTO tarafından düzenlenecek “TÜBİTAK TEYDEB Projeleri: Başarılı Başvuru ve Yürütme Süreci için Ne Yapmalıyım?” semineri 26 Ocak 2016 tarihinde yapılacaktır.

Konuşmacı Kişi ve Kurum:
Elif İşgör - NoviCor Technology Partners
Orhan Gören - NoviCor Technology Partners

Gün / Saat: 26 Ocak, 2016 / 14:00-16:00

Yer: İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü 127 No’lu Salon

Hedef Kitle:
Ar-Ge, Teknoloji ve Üretim ile ilgilenen Firma Ortak ve Yöneticileri, Teknik Yöneticileri, Finans Yöneticileri, Karar Alıcılar, Firma Yöneticisi veya Danışman Olarak TÜBİTAK TEYDEB Başvurusu Planlayan Akademisyenler

Amaç:
Türkiye’de kamu, katma değer yaratma, ithal ikamesi oluşturma, global rekabet edebilirliği artıran Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarını iki ana mekanizma ile desteklemektedir: İstisnalar ve hibeler.

Bu seminer kapsamında amaç, ulusal kamu hibe mekanizmaları arasında bulunan TÜBİTAK TEYDEB Programı özelinde:
--Destek Kurumunun Bakış Açısını Aktarmak ve Farkındalık Yaratmak
--1501, 1505, 1507, 1509, 1511 TEYDEB Programları Hakkında Künye Bilgilerini (Amaç, Kapsam, Süre, Destek Kapsamı vb) Aktarmak
--Firmanız ve Projeniz için Uygun Program Nasıl Seçilir Sorusunu Yanıtlamak
--Başvuru ve Yürütme Süreçlerinde Yazım, Bütçeleme, Sunum ve Yürütme Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktaları Paylaşmak
--Sık Gözlemlenen Hatalar ve Çözüm Yolları: Başvuru Hazırlık, Denetim ve Süreç Yönetimi ile İlgili İpuçlarını ve Deneyim Paylaşımını Sağlamaktır.

Seminer İçeriği:
I. İTÜNOVA TTO Tanıtım (10 Dk)
II. TÜBİTAK TEYDEB Programları ile İlgili Bilgilendirme (40 Dk)
III. Kahve Arası (10 Dk)
IV. TÜBİTAK TEYDEB Başvuru ve Süreç Yönetimi Nasıl Olmalı? Deneyim Paylaşımı: (50 Dk)
• Başvuru Formu, Değerlendirme ve İlerleme Süreçlerine Ait Dokümanlar Üzerinden Pratik Çalışma
V. Değerlendirme ve Soru Cevap (10 Dk)


TEYDEB Afis