Elektrik-Elektronik Fakültesi Yardımcı Doçentlik Kadrosu İçin İngilizce Semineri

May 6, 2014, 16:55
17 Nisan 2014 tarihli Sabah Gazetesinde ilan edilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adayların, İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esasları'nın 7. maddesinde belirtilen İngilizce semineri 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 10.30'da Fakültemiz Dekanlık Toplantı salonunda yapılacaktır.