Elektrik Elektronik Fakültesi Yardımcı Doçentlik Kadrosu İçin İngilizce Seminer Duyurusu

Tem 20, 2015, 14:12
Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adayların İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esaslarının 7. maddesinde belirtilen İngilizce Semineri Değerlendirmesi 30 Temmuz 2015 Perşembe günü saat 09.30’da Elektrik Elektronik Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adayların İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esaslarının 7. maddesinde belirtilen İngilizce Semineri Değerlendirmesi 30 Temmuz 2015 Perşembe günü saat 10.00’da Elektrik Elektronik Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı