Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Seminer Duyurusu

Tem 3, 2014, 15:21
Yardımcı doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adayların, "İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Üniversite Yönetim Kurulu Esasları"nın 7. maddesi uyarınca, İngilizce semineri 23 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 10.00'da Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı salonunda yapılacaktır.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı