Fen Edebiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu İçin İngilizce Semineri

Ara 19, 2016, 14:55
Fen Edebiyat Fakültesi; Matematik - Kimya - İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümleri için ilan edilen 3 adet Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan adayların “İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Senato Esasları'nın 2.7 maddesinde belirtilen, 17 Temmuz 2014 gün ve 1020 sayılı Üniversite Üniversite Yönetim Kurulu'nda alınan karar" uyarında İngilizce semineri 29 Aralık 2016 Perşembe günü saat 10.00’da Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı