Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Kadroları İçin İngilizce Seminer Duyurusu

Ara 8, 2016, 13:38
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan adayların “İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esasları” uyarınca İngilizce semineri 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 11.00’de Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Konferans Salon'unda yapılacaktır.

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı