İşletme Mühendisliği Bölümü ve Ekonomi Bölümü Yardımcı Doçent Kadrosu için İngilizce Semineri

May 8, 2014, 10:26

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adaylarımızın İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esaslarının 7. maddesinde belirtilen İngilizce Semineri, 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü 13.00'da Fakültemiz Yönetim Kurulu Salonunda yapılacaktır.