İnşaat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadroları için İngilizce Seminer Duyurusu

Tem 15, 2014, 11:31

İnşaat Fakültesi'nin Yardımcı Doçent kadrolarına başvuruda bulunan adayların, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esaslarının 7. maddesinde belirtilen İngilizce Semineri, 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 15.00’de İnşaat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İnşaat Fakültesi Dekanlığı