İşletme Mühendisliği ve Ekonomi Bölümü Yardımcı Doçent Kadrosu için İngilizce Seminer Duyurusu

Tem 9, 2014, 14:01

İşletme Mühendisliği ve Ekonomi Bölümü’nün Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adayların, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esaslarının 7. maddesinde belirtilen İngilizce Semineri, 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 12.30’da İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu Odasında yapılacaktır.

İşletme Fakültesi Dekanlığı