İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent İngilizce Semineri

Oca 19, 2017, 16:53
İşletme Fakültesi Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adayların İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esaslarının 7. maddesinde belirtilen Yabancı Dil Seminer Değerlendirmesi 31 Ocak 2017 Salı günü saat: 10.00 da Fakülte Dekanlık Akademik Kurul Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

İşletme Fakültesi Dekanlığı