İTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Web Sayfası Yayında

Haz 2, 2016, 10:12
Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Araştırmaları Etik Kurulu'nun (SB-INAREK) yeni web sayfası yayına alınmıştır. Proje başvurularınız için etik kurul belgesi gerekiyorsa ve sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar yapıyorsanız web sayfamızdaki formları kullanarak kurulumuza başvurabilirsiniz. İlgili çalışmalara örnek olarak insanlar üzerinde yapılan sosyal deneyler veya insanlardan sosyal, kişisel veya teknik (örneğin yaptıkları iş ile ilgili) veri toplanması (anketler, görüşmeler, ses ve video kayıtları vb. yoluyla) verilebilir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

İTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Araştırmaları Etik Kurulu