Maden Fakültesi Yardımcı Doçentlik Kadroları için İngilizce Semineri Hakkında

May 9, 2014, 16:31

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunacak olan adayların "İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle İlgili Senato Esasları Uyarınca İngilizce Semineri"nin değerlendirilmesi 22 Mayıs 2014 Perşembe günü, saat 10.00' da Maden Fakültesi B 208 no'lu salonunda yapılacaktır.

İlgilenen adayların Maden Fakültesi Dekanlığı' na bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Maden Fakültesi Dekanlığı