Matematik Bölümü Yardımcı Doçent Kadrosu için İngilizce Seminer Duyurusu

Ara 11, 2015, 13:45
03.12.2015 tarihinde Sabah Gazetesi'nde, Fakültemiz Matematik Bölümü’nde ilan edilen 1 adet Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adayın, "İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Senato Esasları"nın (2014) 2.7 maddesinde belirtilen, 17 Temmuz 2014 gün ve 1020 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu'nda alınan karar uyarınca yapılacak İngilizce Semineri 24.12.2015  Perşembe günü saat 14.30’da,  Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.