Mimarlık Fakültesi Yardımcı Doçentlik Kadrosu için İngilizce Semineri

Tem 2, 2014, 19:48
Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların "İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Senato Esasları"nın 11. maddesi uyarınca İngilizce Seminerin Değerlendirilmesi 14 Temmuz 2014 Pazartesi Günü, saat 10.00'da Taşkışla - 326 numaralı salonda yapılacaktır.

İlgilenen adayların Mimarlık Fakültesi Dekanlığına dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı