TÜBİTAK ve SANTEZ Bursiyerleri Hakkında Duyuru

Nis 25, 2016, 14:44
Değerli Proje Yürütücüleri ve Bursiyerler,

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda kamu destekli projelerde çalışan bursiyerler SGK kapsamına alınmıştır.

Üniversitemizdeki kamu destekli (TÜBİTAK ve SANTEZ) projelerdeki bursiyerler, 18.03.2016 tarihinde üniversite geneline atılan duyuruya istinaden,  SGK Bursiyer Bilgi Formunu Birimimize göndermiş ve gönderen bursiyerlerin sigorta giriş işlemleri yapılmıştır. 25.04.2016 tarihi itibariyle Nisan ayı için geriye dönük sigorta işlemi yapılması mümkün olmayacak ve bu nedenle SGK Bilgi Formunu göndermeyen bursiyerlerimize Nisan ayı için ödeme yapılamayacaktır. 

Mevcut projelerin burs tarihleri SGK sistemine uygun hale getirmek  adına ayın birine çekilmiştir. Ayın 15 inden 15’ine burs alan bursiyerler, 16-31 Mart tarih aralığı dönemi için yarım burs evrakı hazırlayacaklardır. Bundan sonraki süreçlerde ise burs alınacak ayın evraklarının en geç bir sonraki ayın 5’ine kadar Birimimize ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca Nisan ayından  itibaren aylık Burs evraklarından Muhasebe İşlem Fişinden 3 nüsha ve Banka listelerinin başına Proje IBAN numarası eklenerek yine  3 nüsha olacak şekilde hazırlanacaktır.(Diğer evraklar yine 2 nüsha olacaktır, BAP sitesinden güncel evraklara ulaşılabilir) 

Bundan sonraki süreçlerde, bursiyer ekleme, bursiyer çıkarma, iş kazası bildirme, meslek hastalığı bildirimi, çalışma durumunda değişme, SGK durumunda değişiklik, 3 günden fazla sağlık raporu alma gibi durumlarda Birimimize yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir aksi halde SGK tarafından cezai işlem uygulanacaktır. 

Bu nedenle ekte sunulan, Proje Yürütücüleri tarafından imzalanması gereken Taahhütnamedeki hususlara çok dikkat edilmesi, gerekli bildirimlerin zamanında yapılması önem arz etmektedir. Taahhütname imzalandıktan sonra en geç 05 Mayıs 2016 tarihine kadar birimimize ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Taahhütname için tıklayınız.