Uçak Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Kadrosu için İngilizce Semineri

May 7, 2014, 11:42
17 Nisan 2014 tarihli Sabah Gazetesinde ilan edilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunan adayların, İTÜ Akademik Yükselme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esasları'nın 2.6.7. maddelerinde belirtilen İngilizce semineri, 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 10.00'da Fakültemiz Toplantı salonunda yapılacaktır.