Yeni Atamalar

Ara 3, 2015, 10:03

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 19.11.2015 tarih ve 1076 sayılı toplantısında;

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Gökhan İnalhan’ın yükseltilerek atanması,

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Anasanat Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Cihangir Terzi’nin yükseltilerek atanması,

Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Serhat İkizoğlu’nun atanması,

Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekci’nin atanması,

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 26.11.2015 tarih ve 1077 sayılı toplantısında;

Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Cemal Balcı’nın yükseltilerek atanması,

İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Nevin Yağcı’nın atanması,

Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Atabey Kaygun’un atanması,

Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Doğa Doğan’ın atanması,

Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç. Dr. Z. Fatih Öztürk’ün atanması

uygun bulunmuştur.

Öğretim üyelerimizi kutlar, akademik  yaşamlarının üstün başarılarla devam etmesini dileriz.

İTÜ Rektörlüğü