YENİ ATAMALAR

Mar 10, 2015, 13:50
Üniversite Yönetim Kurulu’nun 26.02.2015 tarih ve 1045 sayılı toplantısında;

Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Haluk Özbek’in yükseltilerek atanması,

Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Doğan Gürpınar’ın atanması,

İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Emre Çevikcan’ın atanması,

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Fatih Terzi’nin atanması,


Üniversite Yönetim Kurulu’nun 06.03.2015 tarih ve 1046 sayılı toplantısında;

Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Fikret Çalışkan’ın yükseltilerek atanması,

Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Ersan Üstündağ’ın yükseltilerek atanması,

İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü’nde açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna  Doç. Dr. Tolga Yuret’in atanması,
 
Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. İlker Bayram’ın atanması

uygun bulunmuştur.

Öğretim üyelerimizi kutlar, akademik  yaşamlarının üstün başarılarla devam etmesini dileriz.


İTÜ Rektörlüğü