YENİ ATAMALAR

Oca 15, 2015, 17:13
Üniversite Yönetim Kurulu’nun 08.01.2015 tarih ve 1040 sayılı toplantısında;

Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Mehmet Göktuğ Ahunbay’ın yükseltilerek atanması,

Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Funda Akleman Yapar’ın yükseltilerek atanması,

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya’nın atanması,

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Özhan Ertekin’in atanması,

uygun bulunmuştur.

Öğretim üyelerimizi kutlar, akademik yaşamlarının üstün başarılarla devam etmesini dileriz.

İTÜ Rektörlüğü