YENİ ATAMALAR

Mar 19, 2015, 10:32
Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12.03.2015 tarih ve 1047 sayılı toplantısında;

Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Tahsin Tuğrul Hakioğlu’nun yükseltilerek atanması,

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Begüm Sertyeşilışık’ın atanması,

Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Volkan Aydoğdu’nun atanması,

uygun bulunmuştur.

Öğretim üyelerimizi kutlar, akademik yaşamlarının üstün başarılarla devam etmesini dileriz.

İTÜ Rektörlüğü