Yeni Atamalar

Mar 23, 2016, 16:37
Üniversite Yönetim Kurulu’nun 03.03.2016 tarih ve 1089 sayılı toplantısında;

Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Orhan Güney’in yükseltilerek atanması,

İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı’nın atanması,

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 10.03.2016 tarih ve 1090 sayılı toplantısında;

Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Fatmahan Atalar’ın atanması,

İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Prof. Dr. Nizamettin Bayyurt’un atanması,

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 17.03.2016 tarih ve 1091 sayılı toplantısında;

Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Ziyadin Çakır’ın yükseltilerek atanması,

Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet Profesör kadrosuna Doç. Dr. Murat Budakoğlu’nun yükseltilerek atanması,

Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet Doçent kadrosuna Doç. Dr. Ahmet Alper Aydın’ın atanması

uygun bulunmuştur.

Öğretim üyelerimizi kutlar, akademik yaşamlarının üstün başarılarla devam etmesini dileriz.

İTÜ Rektörlüğü