Yeniden Ev Kurmak Temalı TÜBİTAK Proje Çalıştayı İTÜ’de Yapıldı

Eki 8, 2019, 11:01
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Cordan’ın yürütücülüğünü yaptığı, “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyumu İçin Modern Yaşam ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekana Yönelik Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK Projesi kapsamında, [YENİDEN]+ EV KURMAK temalı çalıştay, 4 Ekim 2019 tarihinde, İTÜ Taşkışla Kampüsünde gerçekleştirildi.

tubitak_proje_calistayi_2019 (2)

Serbest katılıma açık olan ve iki oturumda gerçekleşen çalıştayın sabah bölümüne; akademisyenler, konu ile ilgili uzmanlar, tasarımın farklı disiplinlerinden meslek insanları, öğrenciler, T.C. İç İşleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı, İç Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı, çeşitli STK temsilcileri, Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürü ve Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşama ve Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü, Sultanbeyli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ile Suriyeli misafirlerden oluşan geniş bir kitle katılım sağlndı. Öğleden sonraki atölye çalışması oturumu ise çalıştayı daha etkin ve verimli yürütebilmek adına çoğunlukla akademisyenlerden oluşan ve ayrıca tasarımın farklı disiplinlerinden gelen meslek insanları, konu ile ilgili çalışma yapan lisansüstü öğrenciler, çeşitli STK temsilcileri ve Suriyeli misafirlerden oluşan bir grubun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu oturumda, katılımcı sayısı 30 ile sınırlandırıldı.

tubitak_proje_calistayi_2019 (3)

Konut iç mekâna yönelik tasarım ilkeleri ele alındı

Sabah oturumunda, açılış konuşmalarının ardından, Doç. Dr. Özge Cordan projeyi tanıtan, “118K441 TÜBİTAK Proje: Tanıtım Sunumu”nu yaptı. Ayrıca, davetli konuşmacılardan Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, “Türkiye’deki Suriyeliler: Huzur İçinde Uyumlu Yaşamın Çerçevesi” ve İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahsen Özsoy “Ev’i Anlamak ve Yeniden Yorumlamak” konulu sunumları gerçekleştirdi. Her iki sunum da soru ve cevaplar ile tartışmaya açıldı.

Öğleden sonraki atölye çalışması oturumu, Doç. Dr. Özge Cordan’ın “118K441 TÜBİTAK Proje: Tasarlama İlkeleri” konulu sunumu ile başladı. Sunumun ardından, projenin alan çalışmalarından elde edilen verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesiyle geliştirilen konut iç mekanına yönelik “Tasarlama İlkeleri” diğer katılımcılar ile müzakere edildi. 

tubitak_proje_calistayi_2019 (1)

Karşılıklı bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinin, müzakere ile yapıldığı çalıştayda etkinliği tüm paydaşlar için hem proje çıktılarını tartışmak hem de sonraki süreçte neler yapılabileceğine ilişkin diyalog ortamının yaratılmasına olanak sağlandı.

Çalıştayın projelendirme ve düzenleme ekibi, Doç. Dr. Özge Cordan (Proje Yürütücüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Şebnem Ertaş (Araştırmacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Elif Sönmez (Altınbaş Üniversitesi), Dr. Çiğdem Kudiaki (Çiğdem Kudiaki Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık), Talia Özcan Aktan (Bursiyer, Özyeğin Üniversitesi) gibi isimlerden oluşuyor.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi