Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

Ara 31, 2015, 15:57

18 Aralık 2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” çerçevesinde Üniversitemiz Geçici Akademik Teşvik Komisyonunca hazırlanan “2015 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi” başvuru sürecinin YÖKSİS üzerinden 22 Ocak 2016 tarihine kadar uzatılması nedeniyle aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

Tüm öğretim elemanlarımıza duyurulur.