Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Kapsamında İTÜ’nün İlk Jean Monnet Modülü Desteklenmeye Uygun Bulundu

Ağu 16, 2016, 15:14
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi'nde uzman olarak görev yapan Dr. Didem Özgür’ün koordinatörü olduğu “The Protection of Geographical Indications and Traditional Speciality Guaranteed in the European Union Law” (Avrupa Birliği Hukukunda Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürünlerin Korunması) başlıklı proje Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Jean Monnet Modül Faaliyetleri kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Üniversitemizde yürütülecek proje İTÜ’nün, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Jean Monnet Modülü’nde ilk projesi oldu ve bütçesi 11.510,00 Euro olarak belirlendi.

Üç yıl sürecek projede, öğrencilerimize yönelik olarak coğrafî işaretler ve geleneksel özellikli ürünlerle ilgili ders başlatılacak. Dersi alan öğrenciler Avrupa Birliği ile ilgili temel kavramları öğrendikten sonra, coğrafî işaretler ve geleneksel özellikli ürünlerin dünyada, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de nasıl korunduklarıyla ilgili bilgi sahibi olacak.


Proje Koordinatörü: Dr. Didem Özgür (İTÜ AB Merkezi Araştırma Ofisi)
Proje Ekibinde Yer Alan Akademisyenler:
Prof. Dr. Tüzin Baycan (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu (İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)
Prof. Dr. Beraat Özçelik (İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü)
Doç. Dr. Levent Kırval (İTÜ Denizcilik Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gündoğdu (Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü)
Dr. Gail Elizabeth Evans (Londra Queen Mary Üniversitesi, Ticaret Hukuku Çalışmaları Merkezi)