Güvenli Toplumlar Alanı Çağrıları Açıldı

Mar 27, 2015, 12:58
Ufuk 2020 Programı Güvenli Toplumlar Alanı 2015 yılı Afetlere Karşı Dayanıklılık (Disaster Resilience - DRS), Suç ve Terörle Mücadele (Fight Against Crime and Terrorism - FCT), Sınır Güvenliği (Border Security and External Security - BES) ve Dijital Güvenlik (Digital Security - DS) çağrıları 25 Mart 2015 tarihinde açılmıştır.

DRS-2015 çağrıları kapsamında kriz yönetimi, iklim değişikliği ve afetlere karşı dayanıklılık, hassas altyapıların korunması ve bu konuların etik ve toplumsal boyutları ile ilgili yapılacak araştırmalar Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecektir. Çağrılarla ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Çağrı Kodu: H2020-DRS-2015
Yayınlanma Tarihi
: 25 Mart 2015
Birinci Aşama Kapanış Tarihi
: 27 Ağustos 2015
Çağrı Bütçesi:
 €82,330,000
Çağrı Linki:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html


FCT-2015 çağrıları kapsamında adli vakaların incelenmesi, hukuka uygun hareket edilmesinin sağlanması, suç ve terörle mücadelenin etik ve toplumsal boyutları alanlarında yapılacak araştırmalar Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecektir. Çağrılarla ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Çağrı Kodu: H2020-FCT-2015
Yayınlanma Tarihi
: 25 Mart 2015
Birinci Aşama Kapanış Tarihi
: 27 Ağustos 2015
Çağrı Bütçesi:
 €42,160,000
Çağrı Linki:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html

BES-2015 çağrıları kapsamında deniz güvenliği, sınır geçiş noktalarının güvenliği, tedarik zinciri güvenliği, dış operasyonlarda güvenlik alanlarında yapılacak araştırmalar Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecektir. Çağrılarla ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Çağrı Kodu: H2020-BES-2015
Yayınlanma Tarihi
: 25 Mart 2015
Birinci Aşama Kapanış Tarihi
: 27 Ağustos 2015
Çağrı Bütçesi:
 €42,170,000
Çağrı Linki:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html


DS-2015 çağrıları kapsamında ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin hassas altyapıların korunmasında kullanımı, siber güvenlik, güvenli elektronik hizmetler ve gizlilik gibi konularda yapılacak araştırmalar Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecektir. Çağrılarla ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Çağrı Kodu: H2020-DS-2015
Yayınlanma Tarihi
: 25 Mart 2015
Birinci Aşama Kapanış Tarihi
: 27 Ağustos 2015
Çağrı Bütçesi:
 €50,210,000
Çağrı Linki:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html

Ayrıntılı çağrı bilgileri ve konuların içeriğinin yer aldığı Güvenli Toplumlar Alanı 2014-2015 Çalışma Programına ulaşmak için tıklayınız.