İTÜ'lü Akademisyenlerden Elazığ ve Malatya Depremine İlişkin Değerlendirme

Şub 11, 2020, 10:19
İTÜ’den bir grup bilim insanı Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından saha araştırması yaptı ve bulguları Rektörlük’te düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Saha araştırmasına ilişkin açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

24 Ocak 2020 Cuma günü, TSİ 20:55’te Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Doğu Anadolu Fayı’nın Pütürge segmentinin kısmen kırılması ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre moment büyüklüğü 6.8 olan bir deprem meydana gelmiştir.

Depremden hemen sonra hesaplanan ilk odak mekanizma çözümleri depremin sol-yanal doğrultu atımlı bir faylanma sonucu oluştuğu ve Doğu Anadolu Fayı’nın mekanizması ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Depremi takiben Üniversitemizin Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. H. Serdar Akyüz, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Zabcı ve Arş. Gör. Müge Yazıcı deprem bölgesine hareket ederek, 26 Ocak Pazar gününden itibaren saha gözlemlerine başlamışlardır.

elazig-sivrice-deprem-aciklamasi (3)

Üniversitemizin diğer mensuplarının yanı sıra, Aktif Tektonik Araştırma Grubu’nun Fırat Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ndeki diğer üyeleri ile koordineli olarak çalışan saha ekibimiz Sivrice (Elazığ) ve Pütürge (Malatya) arasında 3 gün boyunca yoğun bir arazi çalışması yürütmüş, deprem ile doğrudan veya dolaylı olarak oluşmuş yer deformasyonlarını hem yerden hem de insansız hava araçları kullanarak incelemişlerdir.

elazig-sivrice-deprem-aciklamasi (1)

Elde edilen ilk bulgulara göre 24 Ocak 2020 Sivrice-Elazığ Depremi sonucunda, Doğu Anadolu Fayı’nın üzerinde 1999 İzmit ve Düzce depremlerine benzer belirgin ve sürekli yüzey kırığına rastlanmamıştır. Bununla birlikte fay zonu boyunca bazı kesimlerde oluşmuş çatlaklar, sarsıntı ve yerçekimi etkisiyle gelişen zemin akmaları ve depreme bağlı oluşmuş çok sayıda heyelan gözlenmiş ve haritalanmıştır. Sınırlı bir alanda olabilecek yüzey deformasyonu üzerine uydu jeodezisi analizlerimiz devam etmektedir. Bu büyüklükte bir depremin belirgin ve süreklilik gösteren bir yüzey kırığı geliştirmemesi yine üniversitemiz bilim insanları tarafından deprem öncesinde tespit edilmiş olan sığ kesimlerde cereyan eden asismik kayma ile açıklanabilir.

elazig-sivrice-deprem-aciklamasi (2)

Depremin gerçekleştiği fay segmentinin ve komşu segmentlerin gerek deprem sırasında gerekse deprem sonrası (postsismik) dönemde davranışı ile ilgili uzaktan algılama destekli bulgularımız gelecek günlerde ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Tarihsel depremler göz önünde tutulduğunda, bölgede gelecekte deprem olma ihtimalinin kırılan batıya doğru olan devamı üzerinde daha fazla olduğu sonucu çıkartılmaktadır.