İTÜ’nün Horizon 2020 Kapsamında İlk Marie Curie Bursu

Şub 5, 2016, 15:46

Dr. Emel Topuz’un “TESNinSAB” Projesi, Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 2015 çağrısı kapsamında değerlendirilerek desteklenmeye layık görüldü. 

İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlimiz Dr. Emel Topuz’un “Gümüş Nanoparçacıklar ve Dönüşüm Ürünlerinin Biyokatı Uygulanmış Toprak Alanlardaki Akibeti ve Zehirli Etkileri– TESNinSAB” isimli projesi AB Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 2015 çağrısı kapsamında desteklenecek.

Dr. Emel Topuz

 

Dr. Emel Topuz araştırmasında, günlük hayatta kullanılan ürünlerin işlevselliğini artırmak amacıyla son yıllarda yaygın olarak kullanılan nanoteknoloji nedeniyle doğrudan ya da dolaylı yoldan çevreye taşınabilen gümüş nanoparçacıkların, atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamura birikmesi ve bu çamurun tarımda gübre olarak kullanılmasının insan ve çevre sağlığı açısından zararlarını inceleyecek.

İTÜ’ye, Horizon 2020 kapsamında ilk Marie Sktodowska Curie Bursu’nu kazandıran Topuz, çalışmalarını Prof. Dr. İsmail Koyuncu süpervizörlüğünde Prof. Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri UYG-AR Merkezi'nde gerçekleştirecek. Toplam bütçesi 145.845 Euro olan proje 2 yıl sürecek.