Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Araştırma Altyapıları Proje Çağrısı

Tem 11, 2014, 10:31

Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine, ülkesel ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan, temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturması amacıyla destek verilmektedir.  Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sağlaması beklenen bu altyapıların;    

-          ¬kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,           

-          ¬işletme modeli tanımlanmış ve yapılabilirlik çalışması ile sürdürülebilir olduğu gösterilmiş,

-          ¬özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer araştırma kurumlarındaki araştırmacıların kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış olmaları esastır.

2015 yılı için önerilecek projelerde belirlenen öncelikli alanların dışında önerilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Başvuru dosyası, 2 adet asıl ve 2 adet CD ortamında olmak üzere 15.08.2014 tarihine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon (BAP) Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formlarına erişim için tıklayınız.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Tel  : 0212 285 3519

Fax : 0212 285 6724