mcBEEs Araştırma Önerisine Avrupa Birliği’nden Horizon 2020 Desteği

Haz 19, 2017, 14:37

Minyatürleşmiş yapılardan beklenen korozyon özellikleri, kitlesel malzemelere göre önemli oranda farklılık gösterdiğinden, bu yapıdaki sistemlerde oluşabilecek korozyon sorunları, farklı bir yaklaşım gerektiriyor.

Proje ekibinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Mustafa Ürgen’in de yer aldığı, Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodowska - Curie Yenilikçi Eğitim Ağları Çağrısı (Marie Skłodowska - Curie Innovative Training Networks, H2020-MSCA-ITN-2017) kapsamında yapılan “Mikro Ölçeğin Altında Gelişen Korozyon Sorunlarına Gelişmiş ve Bütüncül Çözümler: Minyatürleşmiş Biyomedikal, Elektronik veEenerji sistemlerinde Uzun Süreli Dayanıklılığa Doğru-mcBEES”(Advanced Integrative Solutions to Corrosion Problems Beyond Micro–scale: Towards Long-term Durability of Miniaturized Biomedical, Electronic and Energy Systems - mcBEEs) başlıklı araştırma önerisi, bu konuya yeni bir bakış açısı getiriyor. Çalışma, Horizon 2020 programı dâhilinde Avrupa Birliği tarafından desteğe değer görüldü.

Udine Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği ve 4 yıl sürecek proje kapsamında desteklenecek doktora tezleri ve yoğun eğitim programları ile proje hedeflerine ulaşılması bekleniyor. Avrupa’dan 10 saygın üniversite, 4 küçük ölçekli firma ve 4 araştırma merkezinin yer aldığı, 3.276.400 Avro toplam bütçeli projede İTÜ’nün payı ise 235.557 Avro olarak belirlendi.