TIDES ULUSAL TEMSİLCİSİ İTÜ'DEN

Mar 4, 2015, 20:48

İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Avrupa Birliği tarafından yürütülen "EU-JRC-COST – Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) COST Action ES1401 – Time Dependent Seismology (TIDES)" projesine TÜBİTAK ve Türkiye adına ulusal temsilci olarak seçildi. 

TIDES Avrupa’daki farklı sismolojik kuruluşlarca işletilen sismik ağlarda kaydedilen deprem verilerinin bir arada toplanmasını sağlayan ve toplanan verilerden daha sağlıklı ve doğru analizler yapılmasını hedefleyen bir oluşum. TIDES, Avrupa’nın doğal afetler ve doğal kaynaklar yönetimindeki kritik rolünü her geçen gün güçlendiriyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Prof. Dr. Taymaz Hakkında


TÜBİTAK ve Türkiye adına ulusal temsilci seçilen Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Tuncay Taymaz’ın; Sismoloji, Simotektonik, Jeodinamik, Deprem Kaynak ve Tsunami Oluşum Mekanizmaları, Litosferin Dinamiği ve Evrimi konularında uluslararası düzeyde nitelikli yayınları bulunuyor. Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi, Ege Denizi ve Marmara Denizi’nde deprem kaynağına yönelik üst düzey çalışmalarını içeren makalelerinin yanı sıra, misafir editörlüğünü yaptığı SCI’de taranan dergilere ve kitaplara sahip.

Öğretim üyemizi yakından tanımak için tıklayınız.