Toplumu Demokratikleştirmek İçin Sanat, Kültür, Ekonomi: Alternatif Anlatılar İçin Mekân Oluşturma Araştırmaları Projesi’ne “RISE 2016” Desteği

Eki 21, 2016, 12:13
Üniversitemizin proje ortağı, Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim görevlimiz Mehmet Erkök’ün ise İTÜ'nün yer aldığı bölümünün proje yürütücüsü olduğu, “Toplumu Demokratikleştirmek İçin Sanat, Kültür, Ekonomi: Alternatif Anlatılar İçin Mekân Oluşturma Araştırmaları” (Art, Culture, Economy to Democratize Society: Research in Placemaking for Alternative Narratives (trans-making) isimli proje, Avrupa Birliği Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları, Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı 2016 (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE 2016) çağrısı kapsamında desteğe değer görüldü.

Ocak 2017’de başlayacak ve 48 ay sürecek projenin 1.858.000 Euro olarak belirlenen toplam bütçesinin 175.500 Euro’luk kısmı ise üniversitemize ayrıldı. Proje dâhilindeki araştırma ve inovasyon aktiviteleri ile sanat ve yaratıcı alanlar sayesinde paydaşların temel katkısıyla sektörler arası diyalog sağlanması hedefleniyor.

Proje ortakları olan 8 akademik ve 12 sivil insiyatif nitelikli kurum, araştırma kapsamında disiplinler arası bilgi değişimi amacıyla interaktif bir şekilde çalışacak. Üniversitemizdeki araştırmacılar proje süresince, farklı ülkelerde toplam 37 ay sürecek araştırma ziyaretleri gerçekleştirecek.

Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için (0 212) 285 66 52 numaralı telefondan veya eucentre@itu.edu.tr e-posta adresinden İTÜ AB Merkezi Araştırma Ofisi’ne ulaşabilirsiniz.