TÜBİTAK-SANTEZ Projelerinde Görev Yapan Bursiyerlerin SGK Kapsamına Alınması

Mar 18, 2016, 11:45

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;

1-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenerek Kamu Kurum ve Kuruluşları  tarafından desteklenen projelerde görevli ve herhangi bir kurumda çalışmayan bursiyerlerin özel sigortalılar kapsamına alınması sağlanmıştır.

2-) 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyerlerin sigortalılık başlangıç tarihi, projeye dahil olma tarihi olarak belirlenmiştir.

3-) 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyeler için ödenecek burs tutarlarının prime esas kazanç olarak dikkate alınması amaçlanmıştır.

4-) 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendinde yer alan “bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler” ibaresi eklenerek projelerde görevli bursiyerler için ödenecek iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile genel sağlık sigortası ödeme yükümlüsü belirlenmiştir.

Bu çerçevede, üniversite ve diğer yürütücü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek uygulamada; sigorta başlangıcı yapılmayan bursiyerlere herhangi bir ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.

Bursiyer ödemelerinin yapılabilmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından desteklenen(TUBİTAK,SANTEZ) Projeleri yürüten Öğretim Üyelerimizin ekte verilen Bursiyer SGK Bilgi Formunu doldurarak ekine Bursiyer Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisini ekleyerek 22 Mart 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılması önem arz etmektedir. Bundan sonraki süreçlerde de yeni başlatılan Projelerde veya mevcut projelere dahil edilen yeni bursiyerler için de bu formun bursiyerliğin başlamasından en geç 3 (Üç) gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca devam eden aylarda bursiyer ödemelerinin düzenli olarak yapılıp öğrencilerimizin mağdur olmamaları için Burslu Öğrenci Bilgi Formunun her ayın 5 ine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılması gerekmektedir. Sigorta işlemleri nedeniyle her ayın 5 ine kadar Burslu Öğrenci Bilgi Formu gelmeyen bursiyerlerin ödemeleri yapılmayacaktır.

Bursiyerin SGK’lı bir işte çalışma ile aile sağlık sigortasından faydalanma durumlarında değişiklik olduğu takdirde 1 (bir) iş günü içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Bursiyer, projedeki görevinden ayrıldığı takdirde ise en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Birimine bildirilmesi gerekmektedir.

İlgili Kanun hükümlerine göre bundan sonraki süreçlerde takvime uygun olarak bildirim yapılmayan bursiyerler için herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olamayacaktır. Ayrıca, SGK tarafından idari para cezasıyla karşı karşıya kalınmaması için de takvime uygun olarak bildirim yapılması önem arz etmektedir. 

Bilgilerinize duyurulur…

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ


Bursiyer SGK Bilgi Formu için tıklayınız.