İTÜ Bitirme Tasarım Projesi Yarışmasına Son Başvuru Tarihi 26 Haziran 2016

Oca 26, 2016, 16:14

İTÜ ARI Teknokent, 2015 - 2016 Öğretim Yılı’ndan başlamak üzere, her bir öğretim yılı için lisans mezuniyet aşamasındaki son sınıf İTÜ öğrencilerine yönelik yepyeni bir yarışma başlatıyor. Yarışma, öğrencilerin mezun olurken tamamladıkları projelerde gösterdikleri yenilikçi ve girişimci yönleri vurgulamayı ve bu projeleri hayata geçirmeleri için destek vererek onları yeni projelere teşvik edebilmek için ödüllendirmeyi amaçlıyor. 

Neden Katılmalıyım?

Mezuniyet projenizdeki tasarımınızın gerçekleşmesini sağlamak yolunda ilerlemek,

Girişimcilik ekosistemindeki diğer fırsatları yakalamaya hazırlanmak,

Girişimci olmayı deneyimleyip yeni işler, yeni ürünler, yeni sistemler ortaya çıkarmak,

Yeni ilişkiler kurmak, öğrenmek ve kariyerinizdeki bir sonraki adıma hazırlanmak için yarışmaya katılabilirsiniz.

Şimdi Başvur

Ödüller:

Yarışmada başarılı olan gruplar ve kişiler nakit ödüller kazanacaktır:

Yarışmanın birincisi 20.000 TL,

Yarışmanın ikincisi 10.000 TL,

Yarışmanın üçüncüsü ise 5.000 TL nakit ödül kazanacaktır.

Ayrıca yarışmada girişimcilik potansiyeli yüksek bulunan projeler, İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki diğer destek mekanizmalarından ve imkânlarından yararlanma şansına sahip olacaktır.

Yarışmanın sonuçları İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde düzenlenecek ödül töreni ile duyurulacaktır.

Nasıl katılırım?

Tüm İTÜ bölümlerinde mezuniyet durumunda olup "Bitirme Tasarım Projesi" hazırlayan öğrenciler yarışmaya, son başvuru tarihinden önce ilgili formu internet üzerinden doldurduktan sonra, bölümlerine teslim ettikleri ve değerlendirmeye esas olan proje raporlarını yükleyerek katılabilirler.

Öğrencilerin başvurmak için ilgili BTP gerçekleştirdikleri mezuniyet dersinden geçmiş olmaları gereklidir, bununla ilgili olarak gerekli belgeleri beyan etmeleri istenebilir.

Yarışmaya grup olarak katılmak serbesttir. Bölümlerinde mezuniyet projeleri kaçar kişilik gruplar ile yapılıyorsa, tüm proje üyelerinin hak sahibi olarak ödüle başvurması esastır. Sunulan proje ile derse kayıtlı olan öğrencilerin biri veya bir kısmı, herhangi bir takım arkadaşını dışarıda bırakarak ödüle başvuramaz.

Değerlendirme

Yarışma kapsamında akademik açıdan bir değerlendirme yapılmamaktadır. Akademik değerlendirme, ilgili fakülte ve bölümlerde ilgili akademik kurullarda, jürilerde, panellerde yapılır. İTÜ ARI Teknokent bu nedenle, başvuran projelerin bu aşamalardan başarıyla geçmiş olmasını beklemektedir.

Değerlendirme aşamasında projenin yaratıcı, yenilikçi niteliği ve girişimcilik potansiyeli değerlendirilecektir. Bu amaçla kriter olarak; yapılan tasarımın gerçek ve tasarımcısına ait olması, bir soruna çözüm getirmesi, önemi, etki potansiyeli ve beklenen sonuçları dikkate alınacaktır.

Başvuru aşamasını takiben, katılan öğrencilerden veya öğrenci gruplarından önlemeyi geçenlerden projeye ilişkin kısa bir sunum yapması istenecektir. Sunum şartını yerine getirmek, ödüle hak kazanabilmek için esastır.

Zaman Cetveli

Proje Başvurusu Son Tarih - 26 Haziran 2016

Sunuma Davet Edilen Projelerin Açıklanması - 3 Temmuz 2016

Kazanan Grupların Açıklanması ve Ödül Töreni – Daha sonra belirlenecektir.

Diğer Koşul ve Kurallar:

Sadece İTÜ lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler yarışmaya başvurabilir.

Öğrenciler, başvuru öncesinde akademik danışmanları olan öğretim üyesinin onayını almalıdır. Değerlendirme sürecinde ilgili akademisyenin referansına başvurulacaktır.

Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.

Başvuru ve proje içerikleri İngilizce veya Türkçe olabilir.

Grup halinde yapılan başvurularda İTÜ ARI Teknokent, süreçle ilgili tüm iletişimi başvuruda belirtilen takım lideri ile yapacaktır.

Takım lideri; takım ve proje hakkında gerektiğinde bilgi vermek, grup ile yapılacak toplantı ve sunuşları düzenlemek, takım üyelerinin kendi aralarında ve değerlendirme sürecindeki hakemlerle profesyonel bir biçimde iletişim kurmasını güvence altına almak, davetle yapılacak sunum, toplantı ve törenlere takımın eksiksiz katılımını sağlamakla yükümlüdür.

Sunum aşamasına geçen gruplar sunuşa eksiksiz bir şekilde katılmalıdır. Sunuşa eksik katılım, projenin diskalifiye olmasına neden olabilir.

Tüm başvurular Internet üzerinden yapılır. Posta veya fiziksel kanaldan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Öğrenciler ve öğrenci grupları bu yarışmaya katılarak, proje raporlarında ve sunumlarda belirtilen tasarım ve fikirlerin haklarını, hiçbir biçimde İTÜ ARI Teknokent'e aktarmış, devretmiş veya bu hakları paylaşmış sayılmazlar. Tüm fikrî haklar, ödül kazanılması durumunda bile hak sahiplerinin olmaya devam edecektir.

İTÜ ARI Teknokent, paylaşılan bilgilerin gizliliğine üst düzeyde özen gösterecektir. İTÜ ARI Teknokent, patentlenebilecek buluş niteliğinde fikrî hak barındıran projelerin bu özelliklerini güvence altına almalarını kesin olarak tavsiye eder. Bu bağlamda, ilgili grupların İTÜ NOVA Teknoloji Transfer Ofisi ile bir an önce iletişim kurulması son derece önemlidir.

Proje başvuruları kapsamında iletilen tüm rapor, kaynak kod, belge ve tasarımlar, başkalarına ait ve gerekli izinleri alınmamış veya uygun biçimde referans gösterilmemiş fikrî mülkiyet barındıramazlar.

İTÜ ARI Teknokent, başvuruların nitelik ve niceliğini yeterli görmediği durumlarda yarışmayı gerçekleştirmeme ve projeleri ödüllendirmeme hakkını saklı tutar.

Bu yarışmaya katılarak İTÜ ARI Teknokent'in bu yarışma kapsamında belirlediği ve belirleyeceği kurallara uymayı, İTÜ ARI Teknokent'in yarışmayla ilgili kararlarının kesin ve son karar olduğunu, İTÜ ARI Teknokent'in katılan kişilerin isim ve soyadları, mezun oldukları bölümlerin isimleri, başvurulan projenin başlığı ve kısa özetlerini farklı mecralarda tanıtım amaçlı olarak kullanabileceğini peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

Sorularınız mı var? Bize e-posta gönderin: info@ariteknokent.com.tr