İTÜ ARI Teknokent 2016 Yılında Ar-Ge İhracatında Yüzde 11 Büyüdü

Şub 13, 2017, 14:50
İTÜ ARI Teknokent, 2016 yılında AR-GE ihracatında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 oranında büyüyerek ülke ekonomisine verdiği desteği sürdürdü. Ar-Ge ihracatında yüzde 447 ile en çok büyümenin yaşandığı sektör biyoteknoloji olurken, bu alanı yüzde 294’lük büyümeyle çevre teknolojileri takip etti. 2016 yılında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde Ar-Ge ihracatında büyüme gösteren diğer sektörler ise; enerji, elektronik, bilgi ve iletişim teknolojileri ile otomotiv olarak sıralandı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, Türkiye’de ticarileşebilir Ar-Ge kültürünü oluşturup yaymanın teknokentlerin temel hedefi olduğunu ve İTÜ ARI Teknokent’in de bu hedef doğrultusunda önemli başarılara imza attığını: “Türkiye’de teknokent sayısı neredeyse 60’a ulaştı. Teknokentler olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlıyız ve ülkemizde Ar-Ge kültürünün oluşması ve yayılması için çalışıyoruz. Dünya geneline baktığımızda Ar-Ge’ye ayrılan pay, milli gelire oranla yüzde 3’ten fazla olduğu takdirde bu ülkeler ‘gelişmiş ülke’ sınıfında tanımlanıyor. Bizde durum teknoparklar kurulmadan önce sıfıra yakındı. Teknokentler kurulduktan sonra bu pay yükselmeye başladı ve bugün milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan payımız yüzde 1’e yaklaşıyor. Bu nedenle, teknoparkların katkısı da arttı. İTÜ ARI Teknokent olarak biz de ülke ihracatına katkı sağlayacak teknoloji girişimlerine destek vermek ve firmaları bir adım ileriye taşıyarak uluslararası çapta markalara dönüştürmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Başarılı firmalarımızla birlikte geçen yılın Ar-Ge ihracatına sağladığımız katkıyı, büyük bir gurur kaynağı olarak görüyoruz.” Sözleriyle paylaştı.

KENAN-COLPAN

Geçen yıl 6 farklı sektörde, toplam 250 firmayla ülke ekonomisine değer katan İTÜ ARI Teknokent, 2017’de de büyümeye devam etmeyi hedefliyor.