2014 En Başarılı Tez Ödülleri Sahipleri Açıklandı

May 29, 2015, 12:15
“İTÜ Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi” kapsamında Üniversite Yönetim Kurulumuzun 14 Mayıs 2015 tarihli toplantısında “2014 Yılı En Başarılı Tez Ödülleri”nin sahipleri belirlenmiştir.

Ödül alan tezler
aşağıda listelenmiştir.

 • Dr. Arcan Yanık, Fen Bilimleri Enstitüsü - Yapı Mühendisliği Programı, "Yapısal Kontrol Altında Yapıya Giren Enerjinin İncelenmesi"
 • Dr. Fatma Pınar Irlayıcı Çakmak, Fen Bilimleri Enstitüsü - Yapı Bilimleri Programı, "Türkiye Kamu Yapım İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dokümanlarının Yeniden Yapılandırılması"
 • Dr. Burçak Ebin, Fen Bilimleri Enstitüsü - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı, "Lityum İyon Pilleri için Nanoyapılı ve Yüksek Kapasiteli Katot Malzemelerin Aerosol Tekniği ile Üretimi"
 • Dr. Ferhat Karakoç, Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Programı, "Hafif-Siklet Blok Şifreleme Algoritmalarının Analizi ve ITUBEE: Hafif-Siklet Yeni Bir Algoritma Tasarımı"
 • Dr. Dilek Özyurt, Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Programı, "Florometrik Bir Antioksidan Tayin Yöntemi Geliştirilmesi ve Uygulamaları"
 • Dr. Ramazan Nacar, Fen Bilimleri Enstitüsü - İşletme Mühendisliği Programı, "Cross-Cultural Market Segmentation Based on Culture and Consumption Related Factors"
 • Dr. Eşref Emre Özsoy, Fen Bilimleri Enstitüsü - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı, "Değişken Hızlı Rüzgar Türbinlerinde Kullanıma Yönelik Dayanıklı Çift Beslemeli Asenkron Generatör Kontrol Yönetimi Tasarımı ve Uygulaması"
 • Dr. Aslı Çekmiş, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimari Tasarım Programı, "A Computational Model for Accommodating Spatial Uncertainty: Predicting Inhabitation Patterns in Open - Planned Spaces"
 • Dr. Ömer Suat Taşkın, Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Programı, "Synthesis and Characterization of Porous Macromolecular Materials, and Their Applications"
 • Dr. Duygu Ağaoğulları, Fen Bilimleri Enstitüsü - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı, "Synthesis, Development and Characterization of Some Rare-Earth Metal Hexaboride Powders and Their Sintered Products"
 • Dr. Elif Damla Yavuzi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muzikoloji ve Müzik Teorisi Programı, "Community Within an Individual in a Transcultural Work: Alibaba und 40 Räuber"
 • Dr. Onan Güren, Bilişim Enstitüsü - Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı, "Göğüs Kanseri Tespiti için Yüzey Empedansı Tabanlı Mikrodalga Görüntüleme Yöntemi"