6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Hakkında Açıklama

Haz 16, 2016, 15:58
Son günlerde AR-GE ile ilgili bazı konularda yanlış ve eksik bilgilendirmelerin olduğu görülmektedir. Bu konulardan bir tanesi Kalkınma Bakanlığı tarafından 10.07.2014 tarihli Resmi Gazete ile ‘Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun’ ve uygulamaları hakkındadır. Her zaman olduğu gibi bu gelen kanun ve yönetmelikler ile ilgili süreçlere dair bilgilendirmeler zamanında ve eksiksiz işletilmiştir. Yaşanan süreçler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1) 26.02.2014 tarih ve 88799753-19.00- 808 sayılı Kalkınma Bakanlığı Yazısı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitemizde daha önce desteklenen yatırım projeleri için ‘Öncelikli Ar-Ge Alanlarında Kapasite Tespit Formu’ talep edilmiştir. Konuyla ilgili altyapı sorumlularına bildirim Rektörlüğümüzce yapılmıştır.

2) Altyapı sorumlusu öğretim üyelerimizden gelen yazılar derlenerek, 13.03.2014 tarih ve 80848872-609.99- 1980 sayılı yazı ile 10 adet form Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

3) 03.06.2014 Tarih ve 88799753-19.00- 2392 sayılı Kalkınma Bakanlığı Yazısı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından Üniversitemizde daha önce desteklenen yatırım projeleri için ‘Nicel Değerlendirme Formları’ talep edilmiştir.

4) Bu kapsamda altyapı sorumlusu öğretim üyelerimizden gelen yazılar derlenerek 09.07.2014 tarih ve 80848872-609.99- 5488 sayılı yazı ile 9 merkeze ait form Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

5) 10.07.2014 tarihli resmi gazete ile “ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN” yayınlanmıştır.

6) 23.12.2015 tarih ve 88799753-934.01.04- E.5152 sayılı yazı ile söz konusu kanun kapsamdaki altyapılar ile ilgili istenen bilgilerin Kalkınma Bakanlığı online sistemine girişleri istenmiştir. Bu talep kapsamında 25.01.2016 tarihinde Üniversitemizin tüm Dekan, Enstitü Müdürleri ve Merkez Müdürlerine e-posta gönderilmiş ve bu kapsama giren altyapılardan sorumlu kişilerin bilgileri istenmiştir. Verilen bilgilere göre Kalkınma Bakanlığı sisteminde yetkilendirme oluşturularak sorumlulara gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu tarihten itibaren 1 ay süre ile istenilen bilgiler sorumlular tarafından sisteme aktarılmıştır.

7) Kalkınma Bakanlığından gelen bilgilendirmeye göre, söz konusu kanun kapsamında, kamu finansal desteği ile Üniversitelerde kurulmuş araştırma merkezlerinin faaliyetleri ve çıktıları esas alınarak ilk aşamada pilot uygulama için Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen altı araştırma merkezinin belirlendiği ancak sürecin diğer merkezleri de kapsamak üzere devam ettiği bildirilmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında, gerekli değerlendirmeyi öğretim üyelerimizin sağduyusu ve dikkatine sunuyoruz. Merak edilen her konuya ilişkin sorularına yanıt almak isteyen her İTÜ mensubuna gerekli açıklamaları sunmaya her zaman memnuniyetle hazır olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

İTÜ Rektörlüğü