Bilişim Enstitüsü Yardımcı Doçentlik Kadroları için İngilizce Seminer Duyurusu

Tem 15, 2014, 16:50

Bilişim Enstitüsü Yardımcı Doçent kadrolarına başvuruda bulunan adayların, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu Esaslarının 7. maddesinde belirtilen İngilizce Semineri, 17 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 09.30’da Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bilişim Enstitüsü