Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi İle Uygulama Esasları Kitapçığı Yayında

Mar 16, 2015, 17:15

Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile bu yönergenin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında İTÜ mensuplarını bilgilendirmek amacıyla bir kitapçık hazırlanmıştır.

Kitapçığa erişim için lütfen tıklayınız.

BTM-KAUM İletişim: 0 212 285 71 24 // kaum@itu.edu.tr // www.kaum.itu.edu.tr