İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Binası Yenileme Çalışmaları ve Süreci Hakkında Açıklama

May 23, 2019, 17:05
İşletme Fakültesi Binalarının Deprem Riski

Sevgili öğrencilerimizin, değerli akademisyenlerimizin ve kamuoyunun dikkatine,

Sosyal medya platformlarında İşletme Fakültemiz hakkında oluşan bilgi kirliliğini gidermek adına Rektörlüğümüz açıklama yapma gereği duymuştur.

Üniversitemizin İşletme Fakültesi çalışanları ve öğrencileri tarafından 2019 yılı şubat ve mart ayları içerisinde sözlü olarak Rektörlüğümüze iletilen sıva dökülmesi, kolon ve duvar çatlakları gibi şikayetler üzerine Rektörlüğümüz konunun uzmanı olan birimlerine ivedi olarak yerinde güncel durumu tespit eden detaylı incelemeler yaptırmıştır.

Yapılan incelemede İnşaat Fakültemizin alanının yetkin öğretim üyelerince hazırlanan 05.03.2019 tarihli teknik rapor ve 18.03.2019 tarihli mahal inceleme raporları değerlendirilerek, İşletme Fakültesi binasının geçen süreçte daha büyük risk taşır duruma geldiği tespit edilmiştir.

İşletme Fakültesi ile yapılan bilgilendirme toplantısı

11 Nisan 2019 tarihinde İşletme Fakültesinin ve bağlı bölümlerin yöneticileri ile bir acil eylem planı ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, konunun paydaşları ile İşletme Fakültesinin Dekanlık Bloğu olarak bilinen Eski Karakol Binası dışındaki blokların taşıdığı deprem riski ile ilgili yapılması gerekenler hakkında görüşülmüştür.

• Buna göre; İşletme Fakültesinin A, B, C, D ve E Bloklarının acil olarak boşaltılması ve binaların ivedilikle yıkılarak yeniden yapılması gerektiği katılımcılara bildirilmiştir. 2001-2002 yıllarında cephe restorasyonu yapılmış olan tarihi Dekanlık binamızın ise mevcut işleviyle kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.

• Söz konusu bloklarda bulunan ofislerin bir bölümünün yeni fakülte binası yapılana dek Dekanlık binasına, bir bölümünün ise Ayazağa Yerleşkesindeki Öğrenci Sosyal Merkezi Binasına taşınmasının en güvenli ve hızlı aksiyon olduğu görülmüştür. Bu çerçevede Ayazağa Öğrenci Sosyal Merkezi Binası, öğretim üyelerinin ofis faaliyetlerini geçici süreyle yürütebileceği biçimde projelendirilmiştir.

• Fakültede yer alan programların derslerinin ise tarihi Dekanlık binasındaki mevcut alanlarda, Maçka Yerleşkesindeki Yabancı Diller Yüksekokulunda ve Ayazağa Yerleşkesinde eğitimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği görüşülmüştür.

Rektörümüz tarafından sürecin paydaşlarımızla birlikte yürütüleceği, varsa alternatif tekliflerin de değerlendirileceği vurgulanmıştır. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve kamuoyunun en ufak bir endişeye kapılmasına gerek yoktur. Alınan önlemler hiçbir paydaşı mağdur etmeden, sağlıklı bir çalışma ortamının en kısa zamanda sağlanması içindir.

Ülkemizde uzun yıllardır mimarlık ve mühendislik alanlarındaki iddiasını her fırsatta kanıtlayan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu süreci hem güvenlik hem sağlıklı kentlileşme konusunda en doğru şekilde çözüme kavuşturacağına şüphe yoktur. Asıl amacımız kalıcı ve sürdürülebilir bir yöntem geliştirmek olduğundan, özenle ve detay odaklı bir yaklaşımla hazırladığımız aksiyon planımız şeffaf bir şekilde uygulanacaktır.

Yeni İşletme Fakültesi Binası Mimari Tasarım Yarışmasıyla Belirlenecek

İşletme Fakültesinin yıkılacak bloklarınının yerine, alanın tarihi ve özgün kimliği göz önünde bulundurularak, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla, Maçka Yerleşkesindeki İşletme Fakültesinin yeni binaları için ulusal bir proje yarışması açılacaktır. Yarışma ile ilgili bilgiler Rektörlüğümüz tarafından gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından ilan edilecektir. Yarışma sürecinin ardından da inşaat çalışmalarına hızla başlanması hedeflenmektedir. İşletme Fakültemiz, en kısa sürede Maçka Yerleşkemizdeki mevcut yerine inşa edilecek olan yeni binaya taşınacaktır.

İTÜ Rektörlüğü

isletme_fakultesi_1