İTÜ'nün Evrensel Yüzü: İTÜ GLOBAL

Eki 26, 2016, 15:48

Üniversitemizin uluslararası iş birliklerini kurmak, mevcut iş birliklerini geliştirmek ve bu sayede üniversitemizin küresel çaptaki etkisini artırmak amacıyla; İTÜ Rektörlüğü bünyesinde kurulan İTÜ İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü altında “İTÜ GLOBAL” ofisi çalışmalarına başladı.

İTÜ GLOBAL; üniversitemizin dünyadaki seçkin ve eş değer üniversiteler ile sürdürülebilir eğitim ve araştırma iş birlikleri kurmasını, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

İTÜ GLOBAL’in sunacağı hizmetler aşağıdaki şekilde berlilenmiştir:       

  • Yeni uluslararası iş birliklerinin oluşturulmasında protokol süreçlerini yönetmek,
  • Fakülte, enstitü ve merkezlere iş birlikleri ile ilgili danışmanlık sağlamak,
  • Mevcut iş birliklerinde stratejik öneme sahip konuları, ilgili birimler ile belirleyerek derinliklerini artırmak,
  • Uluslararası protokollerin mevzuata ilişkin uygunluğunu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile sürekli olarak güncel tutmak,
  • Geçmişteki ve günümüzdeki uluslararası nitelikli kurumsal ilişkilerimiz için veritabanı oluşturmak

Yukarıda belirtilen prosedürler gelecekte İTÜ GLOBAL dışında yapılan protokollerin yaratacağı karışıklıkları önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, uluslararası iş birlikleriyle ilgili tüm konularda İTÜ GLOBAL ile temasa geçilmesi, bilgilerinize önemle sunulur.

Erasmus dışındaki öğrenci değişim programlarıyla ilgili süreçler yine, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında hizmet veren Uluslararası Ofis (International Office) tarafından yürütülecektir. 

İTÜ GLOBAL iletişim bilgileri:
Merve Çalımlı: mcalimli@itu.edu.tr
Fatma Cansız: cansizfat@itu.edu.tr

İTÜ Rektörlük Kat: 3 No: 325
Tel: 285 3074

İTÜ Global