İTÜ'de Gerçekleştirilecek Olan İlmi Hüviyet Tespiti Sınavına Son Çağrı

Kas 19, 2018, 21:56

T. C. YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca yürütülen Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI için başvuru ve sınav ücreti yatırma işlemlerini yapıp, sınava katılması YÖK tarafından uygun bulunmuş olan adayların kesinleşmiş listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek olan adayların aşağıdaki işlemleri sınavdan önce eksiksiz olarak yerine getirmeleri ve açıklamalara uygun olarak hazırlanmaları, sınavın sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi ve adayların başarısı açısından çok önemlidir:

1. Tüm adayların sınavın uygulanışı ile ilgili esasları öğrenmek için, 08.10.2018 tarihinde yapılmış olan duyurunun ekinde yer alan “İTÜ Tarafından Düzenlenen İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı’na ilişkin Uygulama Esasları” belgesini okumaları, sınava buna göre hazırlanmaları ve izin verilen araçları ve belgeleri yanlarına alarak sınava gelmeleri gerekmektedir. İzin verilmeyeceği belirtilmiş olan araç ve eşyaları kesinlikle yanınızda bulundurmamanız, sınavınızın geçerli sayılması açısından elzemdir.

2. 26 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılacak olan yazılı sınav için, tüm adayların sabah saat 09:00’da İTÜ Ayazağa Kampüsü Merkez Derslik Binası A11 dersliğinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu saatten daha geç gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

3. Yazılı sınav, 20 adet temel bilim (matematik, fizik ve kimya) ve 40 adet de ilgili mühendislik alanından olmak üzere toplam 60 adet 5 şıklı çoktan seçmeli test sorusu içerecektir. Mühendislik alanı soruları, ilgili alanın tüm konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

4. Adaylar sözlü sınav için, başvuruda bulundukları mühendisik alanına göre, ilgili Bölüm Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu ve aşağıdaki çizelgede listelenen salonlarda 27 Kasım 2018 Salı günü, en geç sabah 09:00’da hazır bulunmak zorundadırlar. Bu saatten daha geç gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5. Bir alandan sözlü sınava giren tüm adaylar, bir bekleme salonuna alınacak, yanlarında cep telefonu, diz üstü bilgisayar, tablet vb. iletişim araçları varsa, ilgili Bölüm yetkililerine teslim edecek ve her bir aday, kendi sınav sırası gelene değin bu salonda bekleyecektir. Sınavı biten aday, teslim etmiş olduğu eşyalarını alıp binadan ayrılacaktır. Burada veya Sınav Uygulama Esasları’nda yasak olduğu belirtilmiş olan bir eşyayı, yanında olduğu halde beyan ve/veya teslim etmeyen adaylar, sınava girip başarılı olsalar dahi, sınav salonunda kayıt altına alınacak bir tutanakla sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Yazılı ve sözlü sınavlar esnasında, sınav salonlarında sürekli olarak sesli ve görüntülü kayıt yapılacaktır. Daha sonra, bu videoların incelenmesi ile, herhangi bir adayın veya adayların, sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunduklarının belirlenmesi halinde, ilgili adayların sınavları geçersiz sayılacak ve durum YÖK’e bildirilecektir.

ilmi_huviyet_tablo_2_2018