LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN İTÜ SANAYİ ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI 2018 (İTÜ-AYP-2018)

Kas 8, 2018, 09:04

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İTÜ tarafından yürütülmekte olan; ‘Enerji Teknolojileri’, ‘Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri’ ve ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ alanlarında lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirmeyi hedefleyen İTÜ Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı (İTÜ-AYP) için 2018 yılı proje başvuruları 7-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenci başına yıllık azami 10.000 TL seyahat ve sarf malzeme desteği verilen projeye; başvuru koşullarını sağlayan lisansüstü öğrencileri, tez danışmanları ile başvuru yapabileceklerdir. Programa ait başvuru koşulları, uygulama esasları ve başvuru için gerekli belgelere buradan ulaşılabilir.