Maçka Parkı Düzenlemesi

Mar 3, 2016, 16:01
Ayazağa Kampüsümüzde başlattığımız İTÜ Yeşil Kampüs çalışmaları kapsamında şehir kampüslerimizden biri olan Maçka Kampüsümüz, sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınarak, ağaç köklerine baskı yapan ve ekolojik sürdürülebilirliğe darbe vuran geçirimsiz beton yüzeylerden kurtarılarak ve daha yeşil bir alan olarak üniversitemize ve çevreye kazandırılmak amacıyla projelendirilmiştir. En önemlisi engelsiz kampus mottomuz ışığında herkes için erişilebilir bir parkın kullanıma kazandırılmasıdır.

Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu’nun karşısında yer alan yeşil alanımız ile ilgili hazırlanan projemiz, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile ilgili izin süreci tamamlandıktan sonra devam edecektir. Böylece kampüs içerisinde üniversite çalışanları, personel ve öğrencilerimizin yararlanacağı yeşil alan yeniden yapılandırılacaktır. Kafeterya olması öngörülen alanında, yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Projeye ilişkin detayları kamuoyunun bilgisine sunarız:

• Tamamı 1415 m2 olan yeşil alanının içerisinde gerçekleştirilecek yürüyüş yolları, yeni düzenlemede, kum ile döşenecek granit parke zeminler olarak çözülmüştür.

• Tüm yürüyüş yolları, geçmişteki 630 m2 büyüklüğündeki geçirimsiz beton yüzeyle karşılaştırılamayacak oranda azaltılarak, 150 m2 ile sınırlandırılmıştır. Tüm bunlara ek olarak, yürüyüş yolları uygun eğimlerde çözülerek ve tüm engelsiz tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak, engelsiz bir hale getirilmiştir.

• Alanda mevcut ve yeni ağaçlar altında oturma, dinlenme, okuma, yeme-içme ve sohbet amacıyla kullanılacak toprak üstü ahşap deklerin de eklenmesiyle, en fazla 420 m2 ile sınırlı bir alan, ekolojik yapılaşma kurallarına uygun sert zeminler aracılığıyla çözümlenmektedir.

• Proje sürecinde alanda bulunan mevcut ağaçlar tespit edilmiş ve alan kimliği ile bütünleşmiş yeni ağaçların eklenmesiyle bir tasarım gerçekleştirilmiştir.

• Tasarım kapsamında, mevcut ağaçların korunmasının yanı sıra, İstanbul iklimi ve peyzajı ile uyumlu türler alan düzenlenmesine eklenmiştir. Bu çerçevede mevcut bitki envanterine ek olarak, 12 adet ağaç, 574 adet çalı ve 1500 adet yer örtücünün, park peyzajına katkı sunmak üzere dikilmesi planlanmıştır.

• Bitkisel materyalin korunarak geliştirilmesinin yanı sıra, geçirimsiz beton yüzeylerden temizlenen alanlar üzerinde, toprağın geçirimliliğini ve nefes almasını sağlayacak yaklaşımda detaylar geliştirilmiştir.

• Bu yaklaşımla yüzey geçirimliliğini ve bitkisel yüzeyin yaşam konfor koşullarının artırılmasının yanı sıra, yaklaşık 200 m2 yeni yeşil alan kazandırılmıştır.

• Yeşil alan ve bitkisel materyal varlığının arttırılmasının yanı sıra, tercih edilen sulama sistemi ve hiç aydınlatması olmayan bir alanda kullanılan yeni aydınlatma armatürleri aracılığıyla da daha az su ve enerji kullanan bir parka sahip olunması amaçlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur,

İTÜ Rektörlüğü