Ufuk 2020 Programı İnternet Sitesi Yayında

Mar 24, 2017, 15:32
AB Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı 80 milyar Avroluk bütçesiyle, çok uluslu araştırma ve inovasyon iş birliği desteklerinden bireyse öncül araştırma desteklerine, burs ve uluslararası dolaşım desteklerinden KOBİ’lere özel inovasyon desteklerine kadar çok geniş bir yelpazede önemli bir finansman kaynağıdır.

Ülkemizin de 2002 yılından beri üyesi olduğu ve bütçe olanaklarından Avrupa ülkeleriyle eşit statüde yararlandığı AB Araştırma, İnovasyon Çerçeve Programları’nın sadeleştirilerek güncellenmesinden sonra program, 2014 – 2020 yılları arası için Ufuk 2020 adını almıştır. Bu yeni dönemde sanayi - iş birliği daha güçlü bir şekilde teşvik edilmeye başlanmış, özel sektör ve özellikle de KOBİ’lere sunulan fırsatlar çoğalmış, ön ödeme ve %100’e varan destek oranlı uygulamalarla programın cazibesi artmıştır.

Ufuk 2020’ye etkin katılım sonucunda ülkemizdeki paydaşların, geleceğin teknolojilerini belirleyen güçlü konsorsiyumlarda yer alması ve finansmana ulaşımı kolaylaşacak, uzun süreli ticari iş birliklerine götüren araştırma ve inovasyon ortaklıkları kurmaları sağlanacak. Böylece paydaşlar, alanlarındaki önemli endüstriyel standart, sertifikasyon ve yasal düzenlemeleri belirleyen çalışmalara katılarak önceden haberdar olabilme ve hatta bu çalışmaları yönlendirebilme olanağına kavuşacak.

Programın bu doğrultuda yayına başlayan kullanıcı dostu, yeni internet sitesi www.ufuk2020.org.tr Türkçe ve İngilizce olarak ziyaretçilerine hizmet verecek. Ufuk 2020 internet sitesinde etkileşim olanakları eşliğinde sunulan yaklaşık 1500 sayfalık bilgi iki ana başlık altında toplanmıştır. Bunların ilki, programın TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye ayağıyla ilgili olup Ufuk 2020 kapsamındaki Proje ve Burs Destek Fırsatları, Ufuk 2020 Başvuru ve Değerlendirme Süreci, TÜBİTAK Ufuk 2020 Destek ve Ödülleri, Ufuk 2020 Yasal ve Finansal Konuları, Ufuk 2020 Başarı Hikâyeleri ve daha birçok alt başlık altında, uluslararası standartları da gözeten bir sunumla kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

Örneğin; Başarı Hikâyeleri sayfalarında Ufuk 2020 proje ya da burslarında yer alma fırsatını yakalamış Türk sanayi şirketleri, KOBİ’leri ya da Türk üniversiteleri ve akademisyenlerin çalışmaları, OECD Etki Analizi Güncel Parametreleri ile uyumlu bir şekilde sınıflandırılarak yansıtılmaktadır. Bu sayfalarda yer verilen araştırmalara dair bilgiler “Bilimsel çıktı, Ürün, Kazanım”, “Endüstriyel İnovasyon Boyutu”, “Yurt Dışına bağımlılığa ve Carî Açığa Etkisi”, “Kamu Mal ve Hizmetlerini Karşılama” ile “İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı” gibi alt başlıklarla kullanıcıların yararına sunulmaktadır.

Yeni internet sitesinde ayrıca, AB Çerçeve Programları kapsamındaki en başarılı Türk paydaşlar; sanayi, KOBİ, ve üniversite-araştırma kuruluşları kategorilerinde ayrı ayrı sıralanmaktadır. Bu kategorilerin yanında, ülkemizin TÜBİTAK aracılığıyla kurduğu ve yürüttüğü tüm uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik iş birlikleri, özgün İnteraktif Dünya Haritası uygulamasıyla niteliksel ve niceliksel açılardan kullanıcılarla paylaşılmaktadır. Harita, Türkiye’nin tüm uluslararası araştırma ve inovasyon iş birliği faaliyetlerini yansıtırken iş birliği yapılmış ve/veya bu iş birliğinin devam ettiği 120’den fazla ülke hakkında oldukça önemli değişkenlere, Türkiye ile karşılaştırmalı bir şekilde yer verilmektedir. İnternet sitesinin söz konusu bölümlerinde kullanıcılar, her bir ülkenin ve Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları, bilimsel yayın ve patent sayıları, dış ticaret verileri ve açık çağrılar gibi pek çok yararlı bilgiye erişmektedir. İnteraktif Dünya Haritası’na buradan ulaşabilirsiniz.