Yemek Ücretlerinin Düzenlenmesi Hakkında

Şub 24, 2017, 14:42

Değerli İTÜ'lüler,

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı yemekhanelerde sunulan beslenme hizmetlerinden faydalanma ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 09.02.2017 günlü, 1129 sayılı toplantısı gündeminde yer almıştır.

Toplantıda,  Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği”nin ekinde yer alan tabloda 2017 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan  memurlardan ve sözleşmeli personellerden maaş ek göstergelerine göre alınması gereken asgari yemek bedellerinin belirtildiğine ve Üniversitemizde de öğlen yemeklerinin, akademik ve idari personelimiz ile sözleşmeli personelin maaş ek göstergelerine göre belirlenmesine ilişkin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınan 08.02.2017 günlü,  E.8260/55 sayılı yazı görüşülmüştür.

Yapılan görüşmeler sonunda;  "2017 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği”  dikkate alınarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı yemekhanelerimizde sunulan beslenme hizmetlerinden faydalanan personelin yemek ücretlerinin  01 Mart 2017 tarihinden itibaren ekli şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.  Ek için tıklayınız.

Bilgilerinize

İTÜ Rektörlüğü