YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAKKINDA İTÜ TEDBİR POLİTİKALARI

Mar 12, 2020, 11:56

(6 Nisan 2020 Tarihine Kadar Uygulamada Kalacaktır)

Değerli Öğrencilerimiz ve Çalışanlarımız,

Bilindiği gibi son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan Yeni Koronavirüs (COVID-19)’a karşı ulusal ve yerel düzeyde alınan önlemler artırılmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak önceliğimiz, öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlığıdır. Yeni Koronavirüs salgını ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor ve salgının önlenmesine yönelik aldığımız tedbirleri artırıyoruz.

Yeni Koronavirüs yayılımının önlenebilmesi için toplum olarak yüksek seviyede uyum, koordinasyon ve hassasiyet gerektiren bu dönemdeki uygulamaların başarıya ulaşması siz değerli İstanbul Teknik Üniversitelilerin göstereceği kararlılıkla sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığınca Türkiye’de Yeni Koronavirüs vakasının görüldüğünün bildirilmesi ve virüsün tüm dünyada devam eden yayılımı nedeniyle, tüm kampüslerimizde “sosyal mesafe ve hijyen”e dayalı bir politika yürürlüğe koyuyoruz.

Amacımız, toplum sağlığını korumak için büyük gruplar halinde toplanmayı gerektiren durumların sayısını azaltmak, toplu olarak yakın mesafede geçirilen zamanları en aza indirmektir.

Yeni Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik uygulamalar 6 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu kapsamda politikamız, halihazırda uygulanmakta olan önlemler ve yeni alınan tedbirler özetlenmiştir.

Yeni Koronavirüs Yayılımını Engelleme Politikaları

Dersler

Dersler konusundaki uygulamamız YÖK tarafından iletilecek kararlar doğrultusunda belirlenecektir.

Kampüs Toplantıları ve Etkinlikleri

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın kütüphaneler, yemekhaneler, derslikler gibi genel kullanımına açık yerlerde Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği kurallara uyması azami önem taşıyor. Bu nedenle, zorunlu olanlar dışındaki tüm kampüs içi sosyal faaliyetler ve temas ihtimalini artıran etkileşimler sınırlandırılacaktır. Sosyal etkinliklerin mümkün olduğunca ertelenmesi gerekmektedir. Bu etkinliklere Üniversite tarafından desteklenenler, dış paydaş tarafından desteklenenler ve öğrenci etkinlikleri ile kapalı spor tesislerindeki tüm etkinlikler dahildir.

Seyahat

Kişisel veya kongre, sempozyum amaçlı uluslararası seyahatler kesinlikle önerilmemektedir. Özellikle bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi zorunludur.

Son 14 gün içerisinde yurt dışından dönen öğrencilerimizin ve mensubumuzun “Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün evden çıkılmamalı” uyarısı doğrultusunda kampüslere gelmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerimizin 14 günlük “evde izleme (karantina)” sürecinde devamsızlık ve sınav hakları için yurtdışından dönüş belgelerini dekanlıklara, personelin ise bağlı oldukları birime vermeleri gerekmektedir.

İTÜ Yurtlarında kalan ve yurt dışı seyahatinden dönen öğrencilerimizin yurtlara girişleri 14 gün süresince askıya alınmıştır. İlgili öğrencilerimizin seyahat bilgilerini ve güncel sağlık durumlarına ilişkin raporlarını Yurt Müdürlerine bildirmeleri gerekmektedir.

Değerli İTÜ Ailesi,

COVID-19 hakkında belirlenen İTÜ tedbir politikaları ancak sizlerin desteğiyle başarıya ulaşacaktır. Bu doğrultuda İTÜ Kampüslerinde Yeni Koronavirüse karşı aşağıda özetlenen tedbirler alınmıştır. Söz konusu tedbirlerin uygulanması için Koordinasyon Masası kurulmuştur. İTÜ Koordinasyon Masasına aşağıdaki telefonlar veya e-posta üzerinden ulaşabilirsiniz.

  •   koronavirus@itu.edu.tr veya covid19@itu.edu.tr (Mesajınız kısa bir süre içerisinde yanıtlanacaktır)
  • (0534) 022 69 92
  • (0212) 285 34 89
  • (0212) 285 70 50

 

TEDBİRLER

Hijyen ve dezenfeksiyon;

- Kişisel hijyenin ve enfeksiyon riskinin azaltılması amacı ile Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme afişleri yurtlarımıza, yemekhanelerimize ve fakültelerimize asılmıştır.

- İTÜ resmi web sayfalarında Yeni Koronavirüs ile ilgili bilimsel içerikli haber çalışması yapılmıştır.

- İTÜ resmi sosyal medya hesaplarından tüm kamuoyuna yönelik korunma yöntemleri paylaşılmıştır.

- İTÜ’nün tüm birimlerindeki personeline Yeni Koronavirüs bilgilendirmeleri devam etmektedir. Kampüslerimizde bulunan özel işletme çalışanlarına da Yeni Koronavirüs bilgilendirmeleri yapılmıştır.

- İTÜ Yemekhanelerinde servis ürünlerine elle temasın önlenmesine yönelik ürünler temin edilmiştir.

- İTÜ Kampüslerinde toplu kullanıma maruz tüm alanların (sınıfların, yemekhanelerin ve özel işletmelerin gıda hazırlık ve servis alanlarının, kütüphanelerin, laboratuvarların, kreşlerin, yurtların, konukevlerinin, tuvaletlerin) temizliğinde Yeni Koronavirüs dezenfeksiyonuna uygun protokol yürütülmektedir. Bunların yanı sıra, ortak alanlardaki masalar, sandalyeler, kapı kolları, lavabo bataryaları, klozet kapakları, tırabzanlar, elektrik anahtarları gibi temas noktaları da düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

- Üniversitemiz yemekhanelerinde mutfaklar, bulaşıkhaneler ve personel tuvaletlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Yeni Koronavirüs dezenfeksiyonuna uygun protokole göre sıklaştırılmıştır. Rektörlük Binası, Eski Rektörlük Binası, 75. Yıl Yemekhane Ana Bina ve Ek Bina,Maçka Yemekhane, Taşkışla Yemekhane, Gümüşsuyu Yemekhane, Tuzla Yemekhane, Kapalı Spor Salonu, Vadi Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Stadyum, Gümüşsuyu Spor Salonu ve Müştemilat, Anaokulu (Ayazağa ve Maçka), Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Medikolar (Ayazağa ve Maçka), Arıoğlu Kız Öğrenci Yurdu, Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu, Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu, Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu, Gök Öğrenci Yurdu, Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdu, Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu, İMKB (Vadi) Erkek Öğrenci Yurtları, Yılmaz Akdoruk Öğrenci Konukevi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda Yeni Koronavirüs dezenfeksiyonu çalışmalarına başlanmıştır.

- Gıda üretim alanlarının dışındaki tüm yemek salonlarında kullanılan temizlik maddeleri, dezenfektan özellikli temizlik maddeleri ile değiştirilmiştir.

- İTÜ Ayazağa Kampüsü ring servislerinde ve personel servislerinde dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır. Ring servislere el dezenfektanı konulmuştur.

- İTÜ Kampüslerinde hizmet veren özel işletmelere dezenfeksiyon işlemlerinin zorunlu olduğu bildirilmiş, uygulamaları gereken hijyen, enfeksiyon riski azaltma ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi hususları kendilerine tebliğ edilmiştir. Bu bağlamda, özel işletmelerin denetimi İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından titizlikle yapılmaktadır.

Kişisel Dezenfeksiyon;

- Üniversite genelinde öğrencilerimiz, tüm çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizin el hijyeninin sağlanması için uygun noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Kullanım rejimi izlenmektedir ve gereken noktalara takviye yapılması planlanmıştır.

Dezenfektan ve Temizlik Maddelerinin Düzenli Temini ve Kontrolü;

- Gerekli görülen noktalara yerleştirilmek üzere el dezenfeksiyon makineleri ve solüsyonları alınmıştır. Toplu kullanıma maruz tüm alanların temizliğinde ve kapı kolları, tırabzanlar, elektrik anahtarları gibi temas noktalarında kullanılan deterjanlar yüksek oranda dezenfektan içerenler ile değiştirilmiştir. Stokların kontrolleri sıklaştırılmıştır.

Havalandırma;

- İTÜ Kampüslerindeki sınıflar, yemekhaneler, özel işletmelerin gıda hazırlık ve servis alanları, kütüphaneler, laboratuvarlar, kreşler, yurtlar, konukevleri, tuvaletler ve toplu kullanıma açık tüm alanlar sıklıkla havalandırılmaktadır.

Görevlendirmeler;

- Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın resmi yurt dışı seyahat talepleri ilgili birimlerimiz aracılığı ile takip edilmekte, gerektiğinde görevlendirmeleri iptal edilmiştir.

- Yurtdışından gelecek misafirlerin konukevlerimizde yapmış oldukları rezervasyonlar iptal edilmiştir.

Kalabalık Toplantıların Kontrolü;

- İTÜ Spor Tesislerinden Kapalı Yüzme Havuzları, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Kapalı Spor Salonları ve Kapalı Tenis Kortları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır.

- Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı kulüplerimizin yurtdışı katılımlı olan etkinlikleri iptal edilmiştir. Bununla birlikte, organizasyon toplantıları, kulüp içi yönetim toplantıları gibi kapsamı dar olan etkinlikler, 6 Nisan 2020 tarihine kadar İTÜ Koordinasyon Masasının onayı ile gerçekleştirilecektir. Etkinliklere İTÜ dışından katılıma izin verilmemektedir.

- Teknik geziler iptal edilmiştir.

Yeni Koronavirüs riskinin azaltılması için alınan tedbirlerin sürdürülmesine verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.

İTÜ Rektörlüğü