Zekâi Şen’in Kitabı Çin’de Ders Kitabı Olarak Okutuluyor
Kas 21, 2013


İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Zekai Şen’in “Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques: Atmosphere, Environment, Climate Change and Renewable Energy” adlı çalışması İTÜ adresi ile dünyaca ünlü Springer yayınevi tarafından İngilizce olarak yayınlandı. Yine aynı yayınevi tarafından Çince olarak da basılan kitap Çin’de ders kitabı olarak da okutuluyor.

Zeaki Şen Kitap foto

Şen, “Güneş Enerjisinin Temel Esasları ve Modelleme Teknikleri: Atmosfer, Çevre, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji” adıyla Türkçe’ye çevrilebilecek kitabında fosil yakıtların çevresel ve atmosferik etkilerinin yanı sıra yenilenebilir enerji konusunu ele alıyor.

Konuyla ilgili konuşan Şen, “Türkiye'nin adını bilim dünyasında bilinir kılmak isteyen bir kişi olarak, kitabı İTÜ adresi ile Türkiye'den yazdığımı belirtmek istedim. Dünyada bu kitabı eline alan herkes, Türkiye’de yazıldığını görecek. Bu benim için büyük bir ödül ve şereftir.” dedi.

Zekai Şen kitap foto-2

Dr. Zekai Şen

25 Ekim 1947 yılında Kastamonu’nun Samancı Köyü’nde doğdu. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Betonarme Dalı’ndan Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere'den, 1972 yılında ''Imperial College of Science and Technology''den Su Bilimleri Dalı’nda Diploma of Imperial College (DIC) ve Master of Science (M. Sc.)  derecelerini aldı. 1974 yılında Stokastik Modelleme ve Hidrolojide Uygulamaları konusunda ''University of London''dan Philosophy of Doctorate (Ph. D.) derecesi alarak Türkiye'ye döndü. 1975-1982 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsünde çalışarak, 1979 yılında Doçent oldu. 1982-1992 yılları arasında Suudi Arabistan King Abdulaziz University, Yer Bilimleri Fakültesi, Hidrojeoloji bölümünde başkan ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 1984 yılında Suudi Arabistan'da Profesör oldu. 1992-2002 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde başkanlık ve öğretim üyeliği yaptı. Bu arada 2002-2005 yılları arasında Petrol Bakanlığı’na bağlı Saudi Geological Survey isimli araştırma kurumunda Zemzem Suyu Araştırma ve Geliştirme kısmında müsteşar olarak çalıştı. 2005 yılı Ekim ayında Türkiye'ye dönerek İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarına başladı. Kendisine 1978 yılında  TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 1993 yılında da TÜBİTAK Bilim Ödülü verilmiştir. American Biography Institute tarafından dünyadaki 500 bilim öncüsü arasında seçilmiştir. 2004-2008 yılları arasında devam eden UNESCO İklim Degişikliği Panelinde (IPCC) Türkiye'yi temsil etmiş ve çalıştığı takıma Nobel Barış Ödülü verilmiştir. Kendisine de bu konuda Nobel Ödül beraatı verilmiştir. Su Vakfı başkanlığını yürütmektedir. Amerikan Hidroloji Enstitüsü tarafından kendisine 1982 yılında Profesyonel Su Bilimcisi ünvanı ve mühürü verilmiştir.

İlgilendiği konular arasında Matematik ve Stokastik süreçlerle modelleme; Fraktal geometrisi, Su Bilimleri (Hidroloji, Hidrojeoloji, Hidrometeoroloji, Çevre); Bilim Tarihi ve Felsefesi; Mantık ve özellikle de Bulanık (Fuzzy) mantık; Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar; Temiz ve Yenilenebilir Enerji; Bilim tarihinde kültürler, dinler (özellikle İslam) ve bilim vb. konular gelmektedir.

Üniversite öğrenciliği sırasında önce Koç Topluluğu bursu ve daha sonra da doktora çalışmaları bitinceye kadar TÜBİTAK bursu almıştır. Doktora sonrası ilk 2 yıl bilimsel çalışmaları için Türk Petrol Vakfı'ndan destek görmüştür. Türkçe yazdığı kitapların sayısı 40 kadardır.