Cinsel Taciz ve Mobbing Konuşuldu
Şub 18, 2014


Türkiye’de “iş yerinde cinsel taciz” konusundaki çalışmalara öncülük eden ve bu alanda yazılmış kitapları ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, İTÜ’de konferans verdi. 

İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (BMT-KAUM) ev sahipliğinde 7 Şubatta gerçekleştirilen seminerde “taciz, taciz çeşitleri ve mobbing” tanımları yapılarak, konular hukuksal boyutlarıyla ele alındı.

İTÜ BMT-KAUM Müdürü Prof. Dr. Fatma Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlayan seminere, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan Durakanoğlu Feyiz, BMT-KAUM danışma kurulu üyeleri, akademisyenler lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı “Hukuksal Boyutlarıyla Üniversitede Cinsel Taciz ve Mobbing” konulu konuşmasıyla, işyerinde cinsel taciz ve mobbingin tarihine değindi. Bakırcı, işyerinde cinsel tacizin 1970’lerden bu yana, mobbingin 1980’lerden bu yana dünyanın gündemine geldiğini belirterek, Türkiye için ise bu tarihin çok daha yakın zamana işaret ettiğini belirtti. Bakırcı, “Rızaya dayalı olmayan, kişiyi rahatsız edecek davranışlar cinsel tacizin konusunu oluşturur. Buradaki kritik nokta rızadır, rızaya dayalı davranışlar taciz oluşturmazlar. Yapılan bazı çalışmalar kadınların ve erkeklerin taciz algısının farklı olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların mini etek giymesi erkekler açısından taciz olarak algılanırken kadınlar kendilerine yönelik rahatsız edici davranışları taciz olarak tanımlamaktadır” dedi. Bakırcı, işyerinde cinsel taciz ve mobbingin görevi kötüye kullanma olduğuna da dikkat çekerek, mağdurların sağlığının, toplumsal ilişkilerinin, işteki verimliliğinin, kariyer adımlarının ve dolayısıyla ekonomik durumlarının olumsuz etkileneceğini anlattı. Bakırcı, şunları kaydetti:

“Hukuksal açıdan üniversitede cinsel taciz Türk Ceza Kanunu açısından suç oluşturduğu gibi, cinsel taciz ve mobbing Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrenci ve personel açısından disiplin suçu da oluşturmaktadır. Bu tür davranışlar ayrıca kişilik haklarının ihlali bağlamında değerlendirilmekte ve kişinin tazminat talep etme hakkı doğmaktadır.”

KAUM Seminer