Ulusal Mimarlık Ödüllerinde İTÜ’ye çifte gurur
May 02, 2014


Projesi öğretim üyelerimize ait olan Merkezi Derslik binamız Ulusal Mimarlık Yapı Dalı Başarı Ödülüne değer görüldü.

Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen “Ulusal Mimarlık Ödülleri” bu yıl 14. kez sahiplerini buldu. İTÜ Merkezi Derslik binası, Ulusal Mimarlık Yapı Dalı Başarı Ödülünü kazandı. Projenin sahiplerinin Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerimiz olması, ödülü daha da anlamlı kıldı.

Ulusal Mimarlık Ödülleri “Yapı”, “Proje” ve “Fikir Sunumu” olmak üzere 3 dalda verildi. Ayazağa Yerleşkemizde yer alan Merkezi Derslik binasının, Yapı dalında kazandığı Başarı Ödülünü, projenin mimarları olan öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Hasan Şener ve Prof. Dr. Ahsen Özsoy aldı. Yapı dalında ödül alan bir diğer proje ise Mimar Cem Sorguç'un tasarladığı Noxx Apartmanı olurken, bu projenin çelik strüktür danışmanlığını da yine bir İTÜ’lünün, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik’in yapması, ayrıca gurur verdi. Prof. Dr. Çelik, Merkezi Derslik binamızın statik proje danışmanlığını da yürütmüştü.

‘Mimari Sözü Güçlü’

Merkezi Derslik binasının mimari başarısı, 2014 yılında yayımlanan “Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi 3: Eğitim Yapıları” kitabında şöyle anlatılıyor:

“Herhangi bir fakülteyi temsil etme yükünü taşımayan yapı, bunu bir avantaj olarak kullanır. Mimari sözü güçlüdür, temsili sözü ise bilinçli biçimde geriye çekilmiştir. Yapı boyunca iri kütleli amfi mekânların arasındaki derin galeriler, arka cephede zeminden yükselip çatıya dönen cam ikinci yüzeyler dolayısıyla amfilere doğal ışık sağlar. Güney cepheye yerleştirilen derslikler ve çalışma odaları ise tümüyle saydam dış cephelerinde ikinci cidarı oluşturan hareketli metal perfore levhalar ile günışığını perdeleyerek alır ve cephenin dinamizmine katkıda bulunur.

Yapının yerleşke merkezinde, önünde geniş yeşil alan bırakarak geri çekilmesi; zemin katta bölüntüsüz tek mekânda süren sosyal yaşamın tümüyle saydam bir cepheyle sınırlarını eriterek yerleşkeye açılması; strüktürün geri çekilmesiyle birbirine akan yüksek hacimli orta galerilerin sağladığı iletişim ortamı gibi değerler ile yapı, farklı kentlerden gelerek farklı bölümlere dağılacak öğrenciler için sosyalleşme imkânlarını sonuna kadar açmaktadır.”Merkezi Derslik Binası Hakkında

İTÜ Merkezi Derslik Binası, farklı programlara devam eden öğrencilerin ortak derslerinin verildiği amfiler, seminer odaları, bilgisayar laboratuvarları, öğretim üyesi odaları ve kafe-terya gibi birçok kullanım alanını barındırır. Bina, yerleşkenin yaya ve taşıt ulaşım akslarının kesişme noktasında, kamusal mekânları tanımlayacak ve zenginleştirecek bir şekilde konumlandırılarak, yalın bir biçimlendirmeyle ele alınmıştır. İç mekânlarda, algının ve insan hareketlerinin yatay-düşey sürekliliğini güçlendiren bir anlayış benimsenmiştir. Tasarım şemasında, amfiler ile seminer odaları ve ofisler net bir sirkülasyon ve servis zonu ile ayrılmıştır. Esneklik, zaman, deprem güvenliği gibi kriterlere göre seçilen çelik yapı sistemi ve diğer sistem bileşenleri iç mekanda görünür kılınmıştır. Güneyde ve kısmen doğu ve batı cephelerinde hareketli metal perfore levhalarla çift cidar oluşturulmuş, enerji verimliliği gözetilmiştir.