İklim Değişimi Temalı Uluslararası Yaz Okulu
Eyl 05, 2014


Alman-Arap-Türk üniversite öğrencileri arasında akademik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla, Almanya Akademik Değişim Hizmetleri (DAAD) tarafından desteklenen “Research on the Effect of Climate Change on the Characteristics of Soils, Rocks and Groundwater and the Resulting Impact on the Security of the National and International Infrastructure” projesi kapsamında yaz okulu düzenlendi. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde düzenlenen yaz okulu, 24 Ağustos – 3 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Almanya’dan 13, Mısır’dan 22 ve Türkiye’den 25 öğrenci ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen DAAD 2014 Yaz Okulunun teması “Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” olarak belirlendi. İTÜ Maden Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen birer günlük sempozyumlar ile toplam 35 adet bildiri sunuldu. Ayrıca, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Karagüzel koordinatörlüğünde Kapadokya ve Göller yöresindeki tatlı-mineralli-termal su kaynakları ve barajlar ile arkeolojik/tarihi ören yerlerine teknik - kültürel gezi düzenlendi. Doç. Dr. Tolga Yalçın, Prof. Dr. Halil Kumsar ve Prof. Dr. Reşat Ulusay geziye akademik katkı sundu.


İlki 2012 yılında Mısır’da düzenlenen, 2013 ve 2014’te Türkiye’de yapılan DAAD Yaz Okulu, öğrenciler arasında akademik ve kültürel işbirliğinin temellerinin atılmasına ve geleceğe yönelik projeler geliştirilmesine olanak tanıyor. Türkiye'den İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Mısır'dan Port Said Üniversitesi ve Süveyş Kanal Üniversitesi partner olarak yer aldığı projenin yürütücülüğünü Almanya'dan Siegen Üniversitesi üstleniyor.